• سری | ۲ فر توکار تک سفیدرنگ HBN۳۳۱W۰I

  تماس بگیرید.
  فر توکار با عملکرد ویژه هوای داغ: می‌توانید در حداکثر دو طبقه به صورت همزمان، بهترین نتایج شیرینی‌پزی و کباب‌پزی را به دست آورید. کلاس بهینگی مصرف انرژی A: بهترین نتایج شیرینی‌پزی با مصرف انرژی کمتر.    

  سری | ۲ فر توکار تک سفیدرنگ HBN۳۳۱W۰I

  تماس بگیرید.

  فر توکار با عملکرد ویژه هوای داغ: می‌توانید در حداکثر دو طبقه به صورت همزمان، بهترین نتایج شیرینی‌پزی و کباب‌پزی را به دست آورید.

  کلاس بهینگی مصرف انرژی A: بهترین نتایج شیرینی‌پزی با مصرف انرژی کمتر.

   

   

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • سری | ۲ فر تک و توکار سفیدرنگ HBN۵۵۹W۳I

  تماس بگیرید.
  فر توکار با عملکرد ویژه هوای داغ: می‌توانید در حداکثر دو طبقه به صورت همزمان، بهترین نتایج شیرینی‌پزی و کباب‌پزی را به دست آورید. کلاس بهینگی مصرف انرژی A: بهترین نتایج شیرینی‌پزی با مصرف انرژی کمتر.    

  سری | ۲ فر تک و توکار سفیدرنگ HBN۵۵۹W۳I

  تماس بگیرید.

  فر توکار با عملکرد ویژه هوای داغ: می‌توانید در حداکثر دو طبقه به صورت همزمان، بهترین نتایج شیرینی‌پزی و کباب‌پزی را به دست آورید.

  کلاس بهینگی مصرف انرژی A: بهترین نتایج شیرینی‌پزی با مصرف انرژی کمتر.

   

   

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • سری | ۲ فر تک و توکار HBN۵۵۹E۳I از جنس استیل براق

  تماس بگیرید.
  فر توکار با عملکرد ویژه هوای داغ: می‌توانید در حداکثر دو طبقه به صورت همزمان، بهترین نتایج شیرینی‌پزی و کباب‌پزی را به دست آورید. کلاس بهینگی مصرف انرژی A: بهترین نتایج شیرینی‌پزی با مصرف انرژی کمتر.    

  سری | ۲ فر تک و توکار HBN۵۵۹E۳I از جنس استیل براق

  تماس بگیرید.

  فر توکار با عملکرد ویژه هوای داغ: می‌توانید در حداکثر دو طبقه به صورت همزمان، بهترین نتایج شیرینی‌پزی و کباب‌پزی را به دست آورید.

  کلاس بهینگی مصرف انرژی A: بهترین نتایج شیرینی‌پزی با مصرف انرژی کمتر.

   

   

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • سری | ۲ فر تک و توکار HBN۵۵۹E۱I از جنس استیل براق

  تماس بگیرید.
  فر توکار با عملکرد ویژه هوای داغ: می‌توانید در حداکثر دو طبقه به صورت همزمان، بهترین نتایج شیرینی‌پزی و کباب‌پزی را به دست آورید. کلاس بهینگی مصرف انرژی A: بهترین نتایج شیرینی‌پزی با مصرف انرژی کمتر.    

  سری | ۲ فر تک و توکار HBN۵۵۹E۱I از جنس استیل براق

  تماس بگیرید.

  فر توکار با عملکرد ویژه هوای داغ: می‌توانید در حداکثر دو طبقه به صورت همزمان، بهترین نتایج شیرینی‌پزی و کباب‌پزی را به دست آورید.

  کلاس بهینگی مصرف انرژی A: بهترین نتایج شیرینی‌پزی با مصرف انرژی کمتر.

   

   

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • سری | ۲ فر تک و توکار HBN۳۰۱E۲I از جنس استیل براق

  ناموجود
  سیستم گرمایش چندکاره (۵ حالت حرارتی: حرارت از پایین، حرارت معمولی، هوای داغ سه‌بعدی، گریل با هوای داغ، گریل متغییر تمام‌عرض) گرمایش سریع

  سری | ۲ فر تک و توکار HBN۳۰۱E۲I از جنس استیل براق

  ناموجود

  سیستم گرمایش چندکاره (۵ حالت حرارتی: حرارت از پایین، حرارت معمولی، هوای داغ سه‌بعدی، گریل با هوای داغ، گریل متغییر تمام‌عرض)

  گرمایش سریع

  در انبار موجود نمی باشد

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • سری | ۲ فر تک و توکار HBN۲۳۱E۲I از جنس استیل براق

  تماس بگیرید.
  فر توکار با عملکرد ویژه هوای داغ: می‌توانید در حداکثر دو طبقه به صورت همزمان، بهترین نتایج شیرینی‌پزی و کباب‌پزی را به دست آورید. کلاس بهینگی مصرف انرژی A: بهترین نتایج شیرینی‌پزی با مصرف انرژی کمتر.    

  سری | ۲ فر تک و توکار HBN۲۳۱E۲I از جنس استیل براق

  تماس بگیرید.

  فر توکار با عملکرد ویژه هوای داغ: می‌توانید در حداکثر دو طبقه به صورت همزمان، بهترین نتایج شیرینی‌پزی و کباب‌پزی را به دست آورید.

  کلاس بهینگی مصرف انرژی A: بهترین نتایج شیرینی‌پزی با مصرف انرژی کمتر.

   

   

  Quick View
  نمایش سریع محصول
نمایش در هر صفحه :
preloader