آلارم فیلتر تصفیه آب روشن شده است؟؟؟

آلارم فیلتر تصفیه آب روشن شده است؟؟؟

آلارم فیلتر تصفیه آب روشن شده است؟؟؟

علت روشن شدن الارم فیلتر یخچال .

فیلتر نیاز به تعویض دارد..

قابل ذکر است هم فیلتر داخل هم فیلتر پشت تعویض شود.

فیلتر

1:اب را معدنی میکند.

2:نیترات به اب میدهد.

3:باعث انتی باکتریال اب میشود.

 729 total views,  2 views today

درباره نویسنده

preloader